logo

Образователна дейност с младежи на възраст 15-16 г.

На 17 февруари в Младежки център Пловдив се проведе образователна дейност с младежи на възраст 15-16г. Участниците имаха възможността да се запознаят с Всеобщата декларация за правата на човека, както и да участват в дискусия за смисъла и значението на човешките права и как те биват нарушавани в днешно време. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.