logo

Среща с "Национална гимназия по сценични и екранни изкуства“

След проведена среща с директорите на пловдивските училища, бе отправена покана от тяхна страна, екипът на Младежки център Пловдив да посети всяко от училищата, като представи своите образователни дейности.  

На 18 февруари от 10:30 часа в "Национална гимназия  за сценични и екранни изкуства“ни очакваха ученици от 9 клас.

Арт момчетата и момичетата от училището се запознаха с дейностите, неформалните обучения, клубовете по интереси на Младежки център, както и с прилежащия многофункционален спортен комплекс. Бяха обменени идеи за съвместна бъдеща работа, форми за участие и изява.

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.