logo

Младежки център Пловдив започна работа с нова група младежи на възраст 16-17г.

Младежки център Пловдив започна работа с нова група младежи на възраст 16-17г. от ЧСОУ „Дружба“ – гр.Пловдив и проведе първа опознавателна среща с тях. Темата на срещата беше – „Моят клас-мечта“, която целеше запознаване учениците с методите на неформалното образование, както и да изведе конкретни теми и проблемни области, които представляват интерес за групата и ще са в основата на предстоящите неформални обучения. Младежите имаха възможност да станат преки участници в упражнения, илюстриращи спецификата на неформалното образование.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.