logo

Неформална дейност, обвързана с представянето на „Всеобща декларация за човешките права“

Неформална дейност, обвързана с представянето на „Всеобща декларация за човешките права“, се проведе в Младежки център Пловдив на 19.02.2016 г. По време на срещата ученици, включени в обучителен модул на тема „Толерантност“,  имаха възможност както да се запознаят с правата си, така и да дискутират кои от тях са най-често нарушавани в ежедневието. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.