logo

Екипът на Младежки център Пловдив стартира посещения в редица пловдивски училища

От втората половина на месец февруари екипът на Младежки център Пловдив стартира посещения в редица пловдивски училища, с цел представяне на неформални обучителни практики и обхващане на по-широк кръг от потребители на услугите на центъра. Посетени бяха следните училища: Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, СОУ „ Свети Константин Кирил Философ“, СОУ „Черноризец Храбър“, Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.