logo

Екипите от младежки работници проведоха беседа на тема: „Равенство между половете”

Екипите на всички Младежки центрове в България по програма BG-06 ,,Деца и младежи в риск”, които са и членове на Националния координационен комитет на кампанията на Съвета на Европа „Движение за език без омраза” 2016-2017г. реализираха обща съвместна идея, която бе предложена още по време на учредителната среща за създаването на НКК на кампанията на СЕ в България.

Екипите от младежки работници проведоха беседа на тема: „Равенство между половете” с младежи от различни училища в страната на 8-ми март – Международния ден на жената.

Темата засяга един от главните приоритети и е част от общо четирите европейски екшън дни на кампанията, а именно сексизмът/половата дискриминация.

Целта е да се намали нивото на употреба на езика на омраза сред младите хора независимо от пола на даден човек, да бъде премахнато убеждението, че единият пол е по-висш от другия, както и стереотипизирането на половите роли, чрез обща дискусия с младежите и използването на неформалните методи на образование, в които бяха включени учениците.

Главна част от програмата беше прожектирането на видеоклип, в който всеки екип на Младежки център, отразява в кратко интервю човек от неговия град, който упражнява нетипична за пола си професия.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.