logo

В Младежки център Пловдив се проведе образователна дейност с младежи от училище „Дружба“

В Младежки център Пловдив се проведе образователна дейност с младежи от училище „Дружба“, която бе продължение на темата за човешките права. Учениците дискутираха кои техни нужди се защитават от Декларацията за правата на човека и защо всички права са еднакво важни и взаимосвързани.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.