logo

Неформална образователна дейност беше проведена в Младежки център Пловдив с ученици от десети клас

Неформална образователна дейност беше проведена в Младежки център Пловдив с ученици от десети клас. Основна цел на срещата беше запознаване с „Всеобща декларация за правата на човека“. Обсъдена беше и темата за следващата дейност, която ще бъде отново реализирана посредством методология, обвързана на образованието за човешки права.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.