logo

Младежки център Пловдив стартира клуб по интереси „Артистът в мен“

 На 10.03.2016г. в Младежки център Пловдив стартира клуб по интереси  „Артистът в мен“. Желание за участие изявиха младежи от 15 до 17 годишна възраст, които се интересуват от различни изкуства и имат интерес да обогатят артистичната си култура.

 Гост-преподавател беше Мария Караиванова- АМТИИ, която сподели накратко своите виждания за клуба „ Артистът в мен“. Беше дадена възможност на всички участници  да изкажат своите идеи. Младежкият работник София Тотозова представи концепцията за клуба и сподели своите виждания за предстоящата работа.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.