logo

Дискусия с ученици на тема „Дискриминация“

Младежки работници от Младежки център Пловдив проведоха дискусия с ученици на тема „Дискриминация“. Участниците обсъдиха различните видове и прояви на дискриминация, кои стереотипи и предразсъдъци в ежедневието ни пораждат нетолерантно и неравноправно отношение и как да приемаме хората, които смятаме за различни. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.