logo

На 21 март в Младежки център Пловдив се проведе четвърта поред кръгла маса на тема „Визия за младежта – да гледаме в една посока“

На 21 март в Младежки център Пловдив се проведе четвърта поред кръгла маса по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“ на тема „Визия за младежта – да гледаме в една посока“. Официални гости на събитието бяха г-н Георги Титюков - зам.кмет СМДСП и г-жа Елизабет Хауг от Норвежки изследователски институт „Агдер Рисърч“. На събитието присъстваха представители на младежки организации, педагогически съвети, студентски съвети, читалища и др. Целта на кръглата маса бе подобряване на комуникацията между младежките организации и местната власт, изграждане на основи за качествен диалог между двете страни и даване на възможност за включване на младите хора в процесите на взимане на решения, обвързани с планирането на младежките политики на местно ниво.  

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.