logo

Международен ден на ромите в Младежки център Пловдив

Във връзка с осми април – Международен ден на ромите в Младежки център Пловдив  се проведе литературно четене и представяне на стихосбирката на младия писател от ромски произход Иван Мирчев, озаглавена „Озарени пристанища“.  Това е втората книга на авторa, която той издава самостоятелно.

Литературно четене се състоя от 14:00 часа в библиотеката на младежкия център. На срещата присъстваха група млади роми от Пловдив. Чрез представянето на своята стихосбирка, авторът показа на младежите, че човек може да се реализира и успее въпреки своя произход. Поетът насърчи участниците в срещата да се борят и преследват мечтите си.

Словото бе основната тема на срещата, по време на която бе представена и кампанията „Движение за език без омраза“ на Съвета на Европа.

В края на дейността всички участници  имаха възможност да се възползват и от великолепната спортна база на Младежкия център.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.