logo

Среща на тема :“Дискриминация“

Младежки център – Пловдив продължи работата си с целева група младежи – 10 клас от ЧСОУ“Дружба“ – гр.Пловдив  и проведе четвърта среща на тема :“Дискриминация“. Основна цел на неформалната дейност беше навлизане в конкретика по темата, запознаване със Закона за защита от дискриминация.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.