logo

Клуб по интереси „ Артистът в мен“

Всеки четвъртък в библиотеката на Младежки център Пловдив се провеждат занятията в Клуб по интереси „ Артистът в мен“. Гост-преподавателят Мария Караиванова от АМТИИ гр. Пловдив стартира клуба с обучение на тема „Родословие“, като младежите изработиха графика на родословното си дърво. Участниците в клуба имаха възможност да играят на настолни игри, както и да се изявят в караоке, в което всеки изпя любимите си песни.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.