logo

Среща на 18 младежки неправителствени организации

На 22.04.2016 г. от 18:30 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе среща на 18 младежки неправителствени организации. Инициатори на събитието бяха: Валентина Куцева /JCI Plovdiv/, Даниел Джинсов /Сдружение Мир и развитие на Балканите/, Димитрия Тодорова – Андонова /Младежки център Пловдив/. Модератор на събитието бе Даниел Джинсов. Целта на поредицата от срещи е сътрудничество, партньорство и обмяна на опит между неправителствените организации в града. Идентифициране на общите предизвикателства и търсене на възможности за съвместна работа и инициативи. Местната власт беше представлявана от Георги Титюков - заместник - кмет „Спорт и младежки дейности и социална политика“ към Община Пловдив, който изрази своята подкрепа към младите хора. Събитието премина ползотворно и участниците взеха решение следващата среща да се проведе на 25.05.2016 г. в Младежки център Пловдив.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.