logo

Посещение на младежи от град Враца

През празничния уикенд на 23 и 24 април 2016 г., ни гостуваха нашите колеги от Младежки център Враца, заедно с група младежи от техния град. Проведохме кратка неформална дейност и ги запознахме с неформалните обучения, клубове по интереси, младежки инициативи и кампании, както и с предстоящите дейности и събития. Посещението завърши с обиколка на Гребния канал.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.