logo

Финална среща с ученици от ЧСОУ „Дружба“

На фаталния петък 13 беше проведена финалната среща с ученици от ЧСОУ „Дружба“. Участниците получиха удостоверения за завършен обучителният модул на тема: „Човешки права и дискриминация“, а също и имаха възможност да споделят своите впечатления от обучението и да се изявят в караоке.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.