logo

"Ден на отворените врати"

На първи юни „Международен ден на детето“ в Младежки център Пловдив се проведе „Ден на отворените врати“. Младежи от пловдивските училища посетиха събитието и имаха възможността да се включат в разнообразната програма, която беше подготвена. Събитието стартира в 10 часа в учебната зала на центъра. Господин Георги Титюков, заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социални политики“ поздрави участниците по повод празника, както и ги покани да участват активно в събитията и де...йностите на центъра.
По време на Деня на отворените врати младежите участваха в караоке. Нашите приятели от клуб “Level UP” бяха специално подготвили разнообразни настолни игри за всички желаещи.
Многофункционалния спортен комплекс бе на разположение през целия ден за всички участници.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.