logo

Втори младежки обмен

В периода 6.06 – 8.06.2016г на територията на Младежки център-Пловдив бе осъществен втори младежки обмен, в който участваха екипа и младежи от Младежки център – гр.Добрич. В рамките на три дни младежите се запознаха с дейностите и ресурсите на МЦ Пловдив, участваха в разнообразни неформални дейности на теми като „Човешки права и дискриминация“, игри за сплотяване на екипа и др. Имаха възможност и да посетят някои от забележителностите на гр.Пловдив. С голямо удоволствие спор...туваха, участваха в интерактивни игри, създадоха приятелства. Участниците от двата центъра изразиха задоволството си от взаимното общуване и желание за повторна среща.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.