logo

Група младежи от Южна Корея и представители на Министерство на младежта и спорта посетиха Младежки център Пловдив

На 14 юни 2016 г.  група младежи от Южна Корея и представители на Министерство на младежта и спорта посетиха Младежки център Пловдив. По време на визитата бяха представени основните дейности и програми на центъра.  Гостите бяха впечатлени от осъществяваните в младежкия център инициативи и материалната база.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.