logo

Oбучение за обучители

Младежките работници и ромските медиатори от Младежки център Пловдив стартираха провеждането на обучение за обучители с ученици от ЕГ „Иван Вазов“, ОМГ „Академик Кирил Попов“ и ПГ по Битова техника. Чрез методите на неформалното образование учениците планират да работят с деца от 11 до 13 годишна възраст с цел превенция на насилието в училищата.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.