logo

Mеждинна пресконференция и кръгла маса по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“

На 21.06.2016 от 11.30 часа в Заседателна зала на Община Пловдив  се проведе междинна пресконференция и кръгла маса по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“. Темата на събитието бе "Ролята на Младежкия център в живота на общността", а основната цел – представяне на резултатите от проекта до момента, както и заздравяване на връзките и сътрудничеството на Младежкия център с различни общински организации и социални институции в града. Официални гости на събитието  бяха господин Димитър Колев – кмет на район Западен и господин Георги Георгиев – заместник – кмет на район Западен.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.