logo

"Движение за език без омраза"

 22.07.2016 г. - Европейски възпоменателен ден на жертвите на престъпления от омраза. Екипът на Младежки Център Пловдив представи кампанията "Движение за език без омраза" пред местните институции и власт. Заедно те се обединиха срещу всички форми на насилие.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.