logo

Младежки център Пловдив посрещна ученици от СОУ „Константин Величков“, гр. Пловдив

На 14.10.16 г. екипът на Младежки център Пловдив посрещна ученици от СОУ „Константин Величков“, гр. Пловдив, както и ученици от още 7 държави по проект „United we win, united we play - developing social skills and inclusive education through sport and outdoor activities”, финансиран по програма „Еразъм+”. Младежите се забавляваха с неформални образователни игри, караоке и настолни игри, след което ползваха спортните игрища към центъра.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.