logo

Събитие по случай Хелоуин

Днес, 28 Октомври, в сградата на Младежки център Пловдив се проведе събитие по случай Хелоуин с участието на ученици от пловдивски училища. Младежите взеха участие в различни интерактивни игри, караоке, както и в неформална дейност, обвързана с изграждането на комуникационни умения.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.