logo

Oбучителен модул „Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“

На 10.11.2016г в младежки център град Пловдив се проведе първа среща от обучителен модул „Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“ с младежи от квартал Столипиново, гр. Пловдив. Обучението предвижда както информативна част, така и oвластяваща. Очакваните резултати от модула са придобиване на знания и умения в здравната сфера и организиране на спортно събитие от самите младежи.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.