logo

"По-силни заедно"

На 12.12.2016г. от 15 часа в Младежки център Пловдив се проведе съвместна дейност със ученици от ЧСУ „ Дружба“ под наслов „ Stronger together”. Събитието посетиха деца, живеещи в различна среда на развитие, които имаха възможност да се насладят на поучителна история подготвена специално за тях, интерактивни игри и много забавления. Имаше много изненади, като най-голямата от тях беше появата на самия дядо Коледа, който раздаде подаръци на всички участници. Проекта се реализира със съдействието на Lions club. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.