logo

Благотворителен хендмейд базар

С благотворителния хендмейд базар ние от Младежки център Пловдив стимулираме децата и младежите в града да подкрепят благородни каузи и да добротворстват. 
Каним всички училища и университети да се включат с ръчно сътворени от децата изделия, като те сами изберат своята Кауза!
Условия за участие:
- избраната благотворителна кауза трябва да бъде предварително посочена от образователната институция в заявката за участие,
- всяко училище/университет се представя на базара от 2-5 човека,
- за участие се допускат само лично изработени изделия, включително кулинарни (те трябва да бъдат задължително индивидуално опаковани),
- всеки участник трябва да подготви информационна табела с името на училището си и каузата, която подкрепя,
- усмивки и добро настроение!

Краен срок за заявяване на участие: 14.12.2016
За контакти и записване: youth.centre.plovdiv@gmail.com, 0896 500023 или на лично съобщение във fb страницата ни.
Организатор: Младежки център Пловдив

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.