logo

Национален обучителен семинар

В периода 14 – 17 декември 2016 г. Младежки център Пловдив е домакин на Национален обучителен семинар на тема „Моите права”. Събитието е съвместно организиран от екипите на четирите младежки центъра – Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора и е първата дейност на новосъздадената Националната мрежа на младежките центрове по програма BG 06 “Деца и младежи в риск”, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск”. Основна цел на семинара е повишаване информираността на младежи от четирите областни града на възраст 15-29г. относно „Всеобща декларация за правата на човека“ и стимулиране на гражданската им активност.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.