logo

Cреща на екипите на младежките центрове по Компонент 1 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

От 19 до 22 декември 2016 г. Програмният оператор организира среща на екипите на младежките центрове по Компонент 1 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014. Основна цел на събитието беше обмяна на опит и добри практики, както и дискутиране на предизвикателствата пред младежките центрове след приключване на Програмата. Дискутирани бяха и предстоящите дейности на Национална мрежа на младежките центрове, както и бъдещото ѝ развитие.

Събитието се състоя в хотел „Лайтхаус Голф и Спа”, гр. Балчик.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.