logo

Регионално посещение

На 01.02.2017 г. част от екипа от младежки работници и ромски медиатори на Младежки център Пловдив посети град Хисаря, хотел „Аугуста“, зала „Даяна“, където бе проведена неформална образователна дейност, обвързана с интересите и нуждите на младите хора в града. Темата на събитието беше предварително зададена от страна на местната общинска власт, отговорни за младежките политики, като на база резултатите от срещата ще бъде изграден план за работа с младежи. Официален гост по време на събитието беше инж. Пенка Дойкова – кмет на община Хисаря.

Екипът на Младежки център Пловдив изказва специална благодарност на г-жа Даниела Николова – секретар на МКБППМН за съдействието при организирането и провеждането на срещата, както и на всички млади хора от град Хисаря за отделеното време и активното им участие.

Регионалното посещение е част от основните дейности по проект BG 06 - 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, като в рамките на проекта е предвидено реализирането на още три посещения.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.