logo

„Възможности за изграждане на младежки център в гр.Хисаря“

На 27.02.2017г., в гр.Хисаря, х-л „ Аугуста“, се проведе среща с инициативни младежи. Темата на срещата беше: „Възможности за изграждане на младежки център в гр.Хисаря“. Младежите бяха запознати с визията и мисията на Младежки център-Пловдив, консултирани и чрез неформални методи бяха провокирани сами да си отговорят на въпросите – защо ни е нужен младежки център; как да реализираме тази идея и от кого зависи това; какво искаме да предлага като услуги и възможности за младите хора и др. В резултат на срещата, групата младежи се чувстваха много по-уверени в идеята си и с повече компетенции относно реализирането й.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.