logo

Международен ден за премахване на расовата дискриминация

На 21.03.2017 г. в Младежки център град Пловдив се проведе дискусионна среща, която целеше отбелязване на 21 Март – „Международен ден за премахване на расовата дискриминация“. В дискусията участваха ученици от пловдивски училища, доброволци от Национален алианс за работа с доброволци и представител на Фондация „Джендър алтернативи“. По време на срещата бе предоставена възможност на младите хора да изкажат своето мнение относно расизма, а чрез адаптирана дейност от „Компас“ участниците влезнаха в ролята на хора от уязвими групи, които най-често стават обект на расова дискриминация. Младежите бяха запознати и със законовите рамки на Република България относно дискриминацията. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.