logo

Емоционална интелигентност

На 21.04.2017 г.  част от екипа на Младежки център Пловдив посети НЧ „Светлина -1929г“ с. Труд.  По време на посещението бяха представени дейностите и инициативите на центъра, както и беше проведена неформалнo обучение, обвързано с емоционалната интелигентност.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.