logo

"И стъпка назад след грешен завой е стъпка в правилната посока!"

На 04.05.2017г. Младежки център Пловдив бе домакин на обучение на Лидер Академия на тема- "И стъпка назад след грешен завой е стъпка в правилната посока!" . Лектор на събитието бе Андрей Илиев.

Основна  мисия на  Лидер Академия е да се изгради мост между образованието в училищата и университетите и нужните знания, умения, качества, които притежават успешните хора в света на бизнеса. Екипът на Младежки център Пловдив благодари на всички участници, както и на инициаторите на събитието от „Лео клуб- Пловдив“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.