logo

Приемственост в областта на младежката работа

Тази събота (27.05.2017г.) стартира дългосрочен обучителен модул, обвързан с  приемствеността в областта на младежката работа. Основна цел на модула е повишаване и усъвършенстване на знанията и уменията на млади хора, които реализират  разнообразни събития и инициативи, както и обмяна на опит между тях и екипа на ОП „Младежки център Пловдив“. Темата на първата среща беше планиране и  подготовка на дейности в сферата на неформалното образование. Специални благодарности за активното участие на представителите на „Лео Клуб – Пловдив“ и „PTPI – Smiles”.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.