logo

Гост на Младежки център Пловдив беше българо-италианска група младежи

Гост на Младежки център Пловдив беше българо-италианска група младежи, част от международен обмен „Деца без граници – назад във времето“. По време на посещението младите хора се запознаха с основните дейности на центърa, с методологията на работа и с забележителностите на града.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.