logo

Среща на финансовия механизъм на ЕИП

Между 12 и 13 октомври в Пловдив се провежда седмата годишна среща за отчитане на напредъка по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. Участници в събитието са представители на Националното координационно звено на МС, на Министерство на външните работи на Кралство Норвегия, на Норвежкото посолство за Румъния, Молдова и България, на Посолството на Исландия в Брюксел и на Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП. Основна цел на срещата е представяне на най-значимите проекти с бенефициент Община Пловдив. Като един от успешните примери в тази област на дейност на общината бе представен и проект BG 06 -103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.