logo

Масово велошествие в Пловдив промотира алтернативната градска мобилност - 03.11.2017

Над 100 души се включиха в колоездачна обиколка на гребния канал в Пловдив, като част от инициатива за  промотиране на алтернативната градска мобилност. Колоната с велосипедисти бе предвождана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, кмета на община Пловдив Иван Тотев,  заместник-кмета Георги Титюков, заместник-областния управител  на Пловдивска област Димитър Керин и др. Инициативата подкрепиха и футболните легенди на „Ботев“ – Пловдив Петър Зехтински и Атанас Пашев, двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов и международният рефер Атанас Узунов. Участниците във велопохода изминаха разстояние от 5,2 км, след което бяха раздадени предметни награди в специална томбола. Зам.-министър Николова връчи голямата награда – нов велосипед, който спечели 11-годишният Йоан.

„С тази инициатива искаме да покажем какво постигаме със средствата от ЕС и солидарността на съюза. Само за няколко години променихме облика на Пловдив. Изградихме и 48 км нови велоалеи, предстои завършването на още 20 км. Това позволява да развиваме града в по-екологична посока,  да създаваме по-здравословна среда и култура. Това, което ни предстои обаче, е да подобряваме културата на движение и толерантност между всички участници в движението, за да се движим по-безопасно“, посочи зам.-министър Деница Николова. Тя подчерта, че една от основните цели при изграждането на велоалеите е да се намалят пътните произшествия и да се замени средството за придвижване в градовете. „Оценяваме и подкрепяме усилията на г-н Тотев и неговия екип в Пловдив да се изграждат все повече алеи за велосипедисти, за да може градът да е сред първите с цялостна мрежа за алтернативно придвижване“, каза още Николова.

Тя напомни, че със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“ до 2015 г. по проектите за интегриран градски транспорт в седемте най-големи български града  са подменени 256 автобуса, тролеи и трамваи с нови, по-екологични. Изградени са 115 км велоалеи, с които е поставено началото на алтернативната градска мобилност. Общата инвестиция в тези дейности е 413 млн. лв. Това допринесе за подобряване на възможностите за пътуване, но и за чистотата на въздуха,  заяви зам.-министър Николова.  В програмния период до 2020 г. инвестициите по тази линия ще продължат. С 237 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ ще се наградят проектите, като основната цел е да се мащабира всичко постиганото до момента.

По-рано през деня, в сградата на Младежки център – Пловдив зам.-министър Деница Николова и кметът Иван Тотев откриха кръгла маса за приоритетите за предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Заместник-министърът  подчерта, че основният акцент ще е  върху политиката за балансирано развитие на регионите.

„МРРБ има две основни функции – проследяване на политиката на ЕС в градското развитие и териториалното сближаване.  Това е  третият основен стълб на кохезионната политика и получава 1/3 от бюджета, с който разполага ЕС. То означава по-слабо развитите държави да настигнат по-развитите“, отбеляза Николова. Тя напомни, че до 2020 г. България разполага със 7,6 млрд. лв. от структурните фондове, които са насочени именно в проекти и инициативи за териториално сближаване. „България ще защитава политиката за полицентрично развитие, което значи да спрем миграцията в по-малките градове и да помогнем за развитието на регионите“, каза зам.-министърът. В ЕС над 70% от населението е концентрирано в големите градове, които получават и най-голямо финансиране и се превръщат като основни центрове на растеж и развитие. За нас обаче по-справедливият модел е по-балансирано развитие на територията с подкрепа и на по-малките градове, сателити на големите, което ще даде по-добър ефект за развитието на регионите“, отбеляза Николова. Тя напомни, че моделът, който следваме е за  подкрепа за инвестиции по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в 67 града, които получават финансиране за промяна облика на градската среда, енергийна ефективност, подобряване на  социалната, културната и образователна инфраструктура и др. Зам.-министър Деница Николова посочи още, че  с европейското финансиране и възможностите на държавния бюджет се търсят механизмите за реализиране на регионална политика чрез интегриран подход на инвестициите. 

Кръглата маса и велообиколката в Пловдив се проведоха в изпълнение на основния приоритет на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз - „Насърчаване на ефективното партньорство – заедно можем повече в ЕС“. Целта й е да постави в центъра на общественото обсъждане темата за градската мобилност, която е интегрална част от европейския въпрос за развитието на интелигентни градове и е пряко свързана с повишаването на качеството на живот, включването на градовете, здравето на гражданите и опазването на околната среда. Тя кореспондира с приоритетите, поставени от МРРБ в рамките на предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в областта на градското развитие и по-конкретно проследяване изпълнението на Градския дневен ред на ЕС и на дейностите по създадените партньорства в рамките на Пакта от Амстердам, които поставят основните и общоевропейските принципи за планиране и развитие на градските зони.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.