logo

Регионално посещение в град Калофер

Част от екипа на ОП “Младежки център Пловдив“ посети СУ “Христо Ботев“ в гр. Калофер, където проведе информационна среща с младежи и направи проучване на потребностите и интересите им. Всички участници споделиха предизвикателствата пред младите хора в града и региона чрез метода „Световно кафене“. Групата бе много динамична и се включи активно в интерактивните игри, подготвени от екипа ни. Очакваме с нетърпение следващото ни регионално посещение!

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.