logo

Посещение на СУ „Любен Каравелов“

През изминалата седмица, екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ посети СУ „Любен Каравелов“, където проведе неформалнa образователна дейност на тема „Форми на комуникация“. По време на посещението бяха представени и разнообразните услуги и дейности, които се предлагат в центъра.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.