logo

В град Луковит се проведе работна среща на младежките центрове

В периода 27-30 ноември 2017г. в град Луковит се проведе работна среща на младежките центрове. В нея взеха участие програмният оператор на Програма BG06 и младежките центрове от градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич, членове на Националната мрежа на младежките центрове. Програмата на срещата включваше разработване на Държавен образователен стандарт на професията "младежки работник", запознаване с подробности около програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", разработване на Национален стандарт за младежките центрове и др. По време на срещата чрез тайно гласуване Младежки център - Добрич бе избран за следващият председател на Националната мрежа на младежките центрове. До сега тази функция изпълняваше Младежки център - Пловдив. Очаква се в следващите месеци да се проведат нови съвместни дейности на младежките центрове в националната мрежа.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.