logo

Класическа Сугестопедия с Вихровения в Пловдив

"Когато науката се срещне с красотата и свободата се ражда от любов!

Представяне метода на Класическата Сугестопедия

В продължение на изключително успешно реализирания първи сугестопедичен курс по английски език на Вихровения в партньорство с Младежки център Пловдив, ще имате възможност да се докоснете лично до вълнуващия метод сугестопедия на Ден на отворените врати, който ще бъде организиран на 18.02.2018г.

Сугестопедия- един от най-приятните, лесни и вълнуващи методи за усвояване на учебен материал и за използване на потенциала на съзнанието и подсъзнанието. Усвоените знания са трайни, а прилагането им впоследствие се случва естествено.
Това прави сугестопедията най-подходящият метод за изучаване на езици, където освен научаването на значително повече думи и усвояването на граматиката, се постига лекота в естественото им прилагане. Така всъщност ние проговаряме езика свободно.
Преподаването по този метод изисква специална квалификация на преподавателите, а не на последно място също и подбрана среда, в която да протича учебния процес. Усещането, че сте сред близки хора в приятна обстановка, увеличава многократно възприятията и резултатите, когато до вас имате високо подготвен сугестопедагог, който знае как да ви преведе по пътя на знанието.
Всичко това можете да откриете в Център по класическа сугестопедия Вихровения, който се роди като естествено продължение на Образователни центрове МеДиа - един от първите и най-големи обръзователни центрове в България, развиващ най-добрите и хуманитарни практики вече 16 години.
Вихровения работи целенасочено в посока развиване и осъвременяване на образователните практики чрез прилагане на класическата сугестопедия точно така, както проф. Д-р. Лозанов ни я е завещал.
На 18.02, от 11,00 часа, Център Вихровения и Младежки център Пловдив ще поканят на открит урок жителите на Пловдив, които ще имат възможността да се докоснат до този изумителен метод за обучение, да разговарят лично с квалифицирани преподаватели сугестопедагози, да почувстват уюта на центъра и не на последно място- да получат подаръци от Вихровения и Младежки център Пловдив.

Всички присъединили се към празника на Вихровения на този ден ще получат подаръци и отстъпки за сугестопедичен курс от предстоящата програма, която ще бъде представена.

За записване:
Тел: 0879 811 644
e-mail: vihrovenia@vihrovenia.bg
www.vihrovenia.bg
общувай с лекота!

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.