logo

Дисциплината и съдействието при децата - семинарна вечер

Повечето настоящи родители/учители сме възпитани в модела поощрение на доброто/приемливо поведение и порицаване или наказване на лошото/нежелано поведение. Затова стремежът ни да възпитаваме децата с разбиране, емпатия и взаимно съдействие включва и усилието за преодоляване на този модел.

Това често е стъпка, която родителите/ учителите подценяваме, а тя играе ключова роля по отношение на начина, по който реагираме в емоционално предизвикателни ситуаци.

Как да се справим с този модел е един от въпросите на вечерта.

От друга страна когато избираме свързването с децата пред поощренията или наказанията ние избираме да подкрепяме те да усещат вътрешната си мотивация. Дисциплината, която бихме искали да проявяват много по-лесно следва вътрешната мотивация отколкото външната принуда или убеждаване.

Затова другите въпроси на вечерта ще са:

Как да поощряваме децата по начин, който ги свързва с вътрешната им мотивация?

Как да се свързваме с децата в ситуации, в които поведението им не е съзвучно с това, което бихме искали от тях, без да упрекваме и порицаваме?

Как да поканим съдействие в отношението си с децата? И как съдействието да е естествена рожба на стремежа за принос към добруването в семейството/групата/ класа?

Както вероятно става ясно от описанието вечерта е подходяща както за родители така и за учители/възпитатели.

Вечерта включва кратко теоретично представяне на метода ненасилствена комуникация и демонстрация на практиката на ематичния разговор и дава лично преживяване за всеки участник.

Кога: 22 февруари 2018, 18:00 - 20:00

Къде: Младежки център Пловдив

Водещ: Емилия Илиева

Домакин: Младежки център Пловдив

Цени: 30 лв. - единично участие, 45 лв за семейна/партньорска двойка или за 2-ма представители от едно и също учебно заведение. Таксите се заплащат предварително и по банков път. За сумите се издават фактури.

За допълнителна информация и записвания: info@communication-academy.eu

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.