logo

Преоткрий себе си

Знаете ли, че това, което виждаме ежедневно, влияе върху действията ни и сме подвластни на несъзнателни ситуации и механизми? До колко добре познаваме себе си и можем да се контролираме?
В рамките на обучението „Преоткрий себе си“ ще се съсредоточим върху двете основни предизвикателства на нашето време - концентрация и фокусиране. Ще използваме ситуационни игри, в които всеки ще може
• да научи нещо повече за себе си;
• да разкрие кои са приоритетите му и как и да спре отлагането им във времето, за да се развие във всеки един аспект;
• да победи „monkey brain” и да разбере до какво води ефектa на “multitasking“ .
Не искаме да издаваме много, но ще отворим вратичката, показваща онези действия, които ни увличат най-много, имат най-голям смисъл и ни носят най-голямо удовлетворение.
Предизвикайте себе си!

Обучители:
Андрей Илиев
(основател и програмен директор Leader Academy, трейнър „когнитивни умения и лична ефективност“)
Андрей завършва „Автоматика“ в Технически университет – София, „Българска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, участва в рамките на една академична година по разменна програма „Еразъм“ в Universidad de Granada, Испания, учи “Международен Бизнес” в НБУ и завършва магистратура „Cognitive Semiotics“ в Aarhus University, Denmark.
Това, върху което специализира е памет, невролингвистика, ефективност на учебния процес с фокус активно учене и учене през преживяване, като пише магистърска теза на тема „Добавена и виртуална реалност в образованието. Приложимостта на ученето през игри (game-based learning) и на виртуалните светове - ‘Second Life’ ;
https://leader.education/andrei/

Екатерина Николополу
 Трейнър „Комуникативни и поведенчески умения“
Екатерина е магистър „Психология“ и в момента завършва „Реторика“ в Софийски университет, като пише тезата си на тема: „“
Тя води модулите по комуникативни умения – вербална и невербална комуникация, във фабриката за таланти “Talent Factory”.

Вход свободен, с предварителна регистрация тук:

https://docs.google.com/forms/d/1Abi-cmiom6qNeOTwFu8ODfw6YHqg1-ANcooZ5uTeu6g/edit

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.