logo

Регионално посещение в град Сопот

На 26.03.2018 г., в час на класа, при учениците от горен курс на СУ „Иван Вазов“, класните ръководители бяха заменени с екип от ОП “Младежки център Пловдив”. Като за първа среща, София, Марияна и Весела презентираха визията, мисията, дейностите и събитията на организацията. Чрез неформални игри направиха проучване за потребностите и интересите на младите хора в Сопот. С екипно и позитивно мислене, младежите стигнаха до креативни предложения за подобряване средата, в която живеят, учат и прекарват свободното си време.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.