logo

И в Асеновград вече има сертифицирани киберскаути

СУ "Свети Княз Борис I" в Асеновград се сдоби с 20 киберскаута от 5 клас, които ще обучават свои връстници за проблемите в интернет и за начините за справяне с тях.

По време на двудневното обучение учениците са научиха как да разпознават и да се справят с рисковете онлайн, как да съветват свои връстници при попадане в рискова ситуация и как да организират публични дейности за популяризиране на наученото сред други деца. Обучението се проведе в партньорство между Националния център за безопасен интернет и "Младежки център в Пловдив". Младежкият център е официален представител на Центъра за безопасен интернет в район Пловдив по програма "Киберскаут".

В рамките на следващите два месеца новите киберскаути ще имат възможност да се разделят на отряди и да организират и проведат публични дейности, с които да участват в национално състезание между всички обучени през годината киберскаути от цялата страна. Организаторите на трите най-добри дейности ще получат грамоти от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР в международния Ден за безопасен интернет на 5 февруари 2019 година. Освен това, киберскаутите ще могат да изпълняват мисии, чрез които да демонстрират и популяризират развиващо, безопасно и отговорно поведение в интернет пространството. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.