logo

Директорът - лидер и иноватор

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ с удоволствие посрещна ръководния и педагогически състав на 29 учебни институции от гр. Пловдив и региона на 9 май 2018 г. Поводът бе семинар на тема: „Директорът - лидер и иноватор“, който се откри от заместник-кмета Георги Титюков и Димитрия Тодорова – Андонова - директорa на центъра. Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят с иновативните подходи и методи на неформалното образование, както и с практиките за мотивиране и ръководене на екип. Бяха въвлечени и в приключението на чуждоезиковото обучение с център по класическа сугестопедия "Вихровения". А нашите приятели и партньори от Центъра по безопасен интернет представиха своята програма „Киберскаут“ и предизвикателствата и рисковете, които крие интернет.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.