logo

Младежки център Пловдив получи Знак за качество на Съвета на Европа

ОП "Младежки център" Пловдив вече е със „Знак за качество“ на Съвета на Европа. Отличието беше връчено на заместник-кмета Георги Титюков и директора на общинското предприятие Димитрия Андонова днес по време на официална церемония от Гордана Бержан - Директор на Европейски младежки център в Будапеща и координатор на програмата.

„Знакът за качество“ се разработва, за да се покаже, че има възможност центровете да се свържат със Съвета на Европа и да демонстрират неговите ценности, ставайки част от една по-широка мрежа, която поощрява дейности в пет конкретни сфери – образование, социални дейности, развитие на младежта, знание и иновации, обмяна на сътрудничество отвъд границите на държавите.

Фокусът е върху качеството, не върху количеството, като за да получат такъв сертификат, центровете преминават през изключително щателна оценка.

Лично заместник-кметът Георги Титюков постави „Знака за качество“ на видно място до входа на сградата на Младежки център.

„Това е едно желано място за посещение както от младежите в града, така и на тези от региона“, заяви Георги Титюков и благодари за усилията на всички, които са подпомогнали дейността на Младежкия център.

Според него наистина е свършена много работа, която е допринесла от реализирането на проекта, като безспорна е и подкрепата на Община Пловдив за изграждането на спортните зони и детската площадка в непосредствена близост.

Церемонията уважиха председателят на Общинския съвет Савина Петкова, кметът на район Западен Димитър Колев, на район Тракия Костадин Димитров, общински съветници, директори на общински предприятия, гости от младежките центрове от Добрич, Враца и Стара Загора.

Младежки център Пловдив е вторият в България и дванадесети в Европа, на който е присъдено признанието. Това се случва, след като през 2016 година центърът кандидатства, а през септември 2017 година експерти от Съвета на Европа го посещават, да се убедят, че „Знакът за качество“ е напълно заслужен.

Тяхната оценка се прави на база инфраструктура и дейности, които включват работа на младежките работници и ромските медиатори, които са седем дни в седмицата и са напълно безплатни.

„Присъждането на „Знака за качество“ означава, че вече сме част от международната мрежа на младежките центрове и имаме международно признание“, обясни директорът Димитрия Андонова.

По думите й постоянно се работи с младежи от пловдивските училища, организират се различни кампании в общини от областта“. Тя посочи още, че се провеждат и много срещи, дискусии и обучения на теми, свързани с човешките права, дискриминацията, активното гражданство, върховенство на закона и т.н.

„Младежки център Пловдив е място с много положителна енергия и дейности, ръководени от млади хора. Младежките политики, младежкото сътрудничество и поощряване на младежкото участие и качествената им работа са ключови приоритети на Съвета на Европа. Целта ни е да активизираме младите хора да участват в демократичните процеси, като се уважават техните права, независимо от пол, етнически и социален произход, сексуална ориентация, религиозна или културна принадлежност“, уточни Гордана Бержан.

Предстои през летните месеци от 4 юни до 15 септември Младежки център предоставя учебните зали и спортната зона за три занимални за деца, които се организират от три спортни клуба.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.