logo

Откриване на детски занимални

С много усмивки и добро настроение открихме сезона на летните занимални в ОП “Младежки център Пловдив”. За втора поредна година преподаватели и треньори от “Синьо лято”, “Супер старс” и ВК “Викотория волей” ще обучават децата да развиват своите образователни и спортни умения, съчетавайки ги с щури и незабравими игри!

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.